Ταυτοποίηση-πιστοποίηση προϊόντων κατσικίσιου γάλακτος από ελληνικές φυλές αιγών

Ταυτοποίηση-Πιστοποίηση προϊόντων κατσικίσιου γάλακτος από ελληνικές φυλές αιγών

GREEK AEGAGRUS CHEESE (GRAEGACHEESE)


Τα μεγάλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα, που αποτελεί μέρος της Μεσογειακής διατροφής, εντοπίζονται στην υψηλή ποιότητα και το μεγάλο εύρος τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων (όπως τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης - ΠΟΠ και τα Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης – ΠΓΕ). Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι κρίσιμο να εφαρμοστούν ευρέως προγράμματα πιστοποίησης της παραγωγής σε επίπεδο εκτροφής και να υλοποιηθεί κατοχύρωση της ονομασίας παραδοσιακών
προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο θα αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα και ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των προϊόντων και θα προστατευθούν από ανταγωνιστικά και άλλης σύνθεσης προϊόντα άλλων κρατών. Παράλληλα, είναι σημαντικό να γνωστοποιηθεί στο καταναλωτικό κοινό η ταυτότητα των προϊόντων αυτών.

Με σκοπό να αξιοποιήσουμε και να προστατεύσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της τυροκομίας στην Κεντρική Μακεδονία, να αναδείξουμε και να ενισχύσουμε την ιδιαιτερότητα και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά και να προωθήσουμε την βιώσιμη και άρτια ανάπτυξη του κλάδου προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο σκοπεύει να βάλει τα θεμέλια για την σύγκλιση και συνεργασία του ερευνητικού και Ακαδημαϊκού χώρου με αυτό της παραγωγής κατσικίσιων τυριών. Να επισημάνουμε εδώ ότι η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή κατσικίσιου γάλακτος (23,5%).

Βάζοντας ως στόχο λοιπόν να προστατεύσουμε την ταυτότητα των παραδοσιακών κατσικίσιων τυροκομικών προϊόντων, θα πρέπει να αναπτύξουμε τη κατάλληλη μεθοδολογία με τη βοήθεια των εργαλείων της μοριακής βιολογίας, ώστε να διασφαλίσουμε την αυθεντικότητα των προϊόντων αυτών με την έλεγχο αυτών αλλά και της πρώτης ύλης (κατσικίσιο γάλα) ώστε να μπορεί να πιστοποιηθεί ότι παράγονται από γάλα που προέρχεται από εγχώριες φυλές αιγών. Επομένως, μία από τις προκλήσεις είναι η ανάπτυξη μιας μοριακής μεθόδου με άμεση εφαρμογή στην ιχνηλασιμότητα των ζωικών προϊόντων (γάλα, γαλακτοκομικά) των ελληνικών φυλών αίγας η οποία και θα
δίνει την «εθνική» ταυτότητα στα προϊόντα.
Για να το πετύχουμε αυτό η επιχείρηση σε συνεργασία με τους ερευνητικούς φορείς θα ακολουθήσει τα εξής στάδια:

  1. Θα σχεδιάσει και αναπτύξει τη μεθοδολογία (Βιομηχανική Έρευνα). Α’ Φάση
  2. Θα αναπτύξει νέο, καινοτόμο εργαλείο (συστοιχία) με το οποίο θα γίνεται η ιχνηλασιμότητα των ζωικών προϊόντων (γάλα, γαλακτοκομικά) των ελληνικών φυλών αίγας – Πειραματική Ανάπτυξη, Β’ φάση.
  3. Θα εφαρμόσει το νέο καινοτόμο εργαλείο στην επιχείρηση – Πειραματική Ανάπτυξη, Β’ Φάση
  4. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ θα ετοιμάσει ένα πρότυπο το οποίο θα διασφαλίζει την παραγωγή κατσικίσιων τυροκομικών προϊόντων από γάλα εγχώριων φυλών. Το πρότυπο αυτό θα περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις προδιαγραφές που θα πρέπει να καλύπτουν οι εκμεταλλεύσεις που θα θέλουν να ενταχθούν στο σύστημα GRAEGA CHEESE, τον τρόπο με τον
    οποίο θα γίνεται η πιστοποίηση του συστήματος και το πως θα γίνεται η ανανέωση του πιστοποιητικού ετησίως – Πειραματική Ανάπτυξη, Β’ Φάση.

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης καινοτομίας θα οδηγήσει στην παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων, των οποίων θα διασφαλίζεται η αυθεντικότητα, θα προστατεύεται η προστιθέμενη αξία τους, ενισχύοντας παράλληλα την αναγνωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα τους.


Δρ. Ιωάννης Σακαρίδης
Εντεταλμένος Ερευνητής
Κτηνίατρος


ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310 365389

 

 


Εκτύπωση   Email

Σχετικά